mijnbetaalplan-film

Bekijk de korte instructiefilm van mijnbetaalplan

bekijk de mijnbetaalplan-film

mijnbetaalplan van Anne:
Stedentrip Londen6 maanden€ 40,-
Laarzen3 maanden€ 25,-
 Totaal€ 65,-
mijnbetaalplan van familie van Yilmaz:
Laptop12 maanden€ 45,-
Kinderkamer24 maanden€ 60,-
 Totaal€ 105,-
mijnbetaalplan van familie van Dijk:
Zomervakantie8 maanden€ 100,-
Schoolboeken12 maanden€ 35,-
 Totaal€ 135,-

F.a.q. mijnbetaalplan

Is de rente vast gedurende de gehele looptijd?

Nee, de rente staat niet vast. De hoogte is variabel en kan dus zowel stijgen als ook dalen afhankelijk van de macro-economische situatie.

Wat gebeurt er als de rente wijzigt?

Dan wijzigt uw maandbedrag, afhankelijk van de rentewijzing zal deze navenant stijgen of dalen. De looptijd blijft ongewijzigd, zodat deze gekoppeld blijft aan de economische levensduur van het product.

Wat kan ik met de Wallet betalen?

De Wallet is een betaalplan waarmee u online aankopen kunt doen bij de bij Wallet aangesloten dealers. Ook kunt u gebruik maken van de speciaal voor u geselecteerde aanbiedingen op www.wallet.nl. Indien gewenst kunt ook geld naar uw eigen rekening laten overmaken.

Zit ik aan de Wallet vast?

In het geheel niet. De Wallet is een flexibel betaalplan. Dat wil zeggen dat u in dit betaalplan veel vrijheden heeft. Zo kunt u op elk gewenst moment, elk gewenst bedrag als storting overmaken. Deze tussentijdse betalingen zijn volledig boetevrij. Hierdoor verlaagt u uw maandtermijn. U kunt ook op elk gewenst moment het plan beëindigen door het saldo te voldoen. Hieraan zijn geen beperkingen of kosten verbonden.

Hoe maak ik geld over naar mijn eigen rekening?

Om geld over te maken naar uw eigen rekening vanaf uw Wallet gaat u naar Inloggen. Hier logt u in met uw eigen unieke inloggegevens. Nadat u ingelogd bent kunt u het door u gewenste bedrag over laten maken. U kunt ook gebruik maken van de opnameformulieren, welke u bij het contract zijn meegezonden.

Wat doe ik als ik mijn inloggegevens kwijt ben?

Als u uw inlogcodes kwijt bent van uw Wallet, dient u ons hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Dit kan middels een e-mail of per post. Wij zullen vervolgens uw inlogcodes naar uw bij ons bekende e-mailadres verzenden.

Is het maandbedrag een vast bedrag?

Nee, afhankelijk van uw opnames en de door u gekozen looptijd wordt het maandbedrag bepaald. Bij extra opnames stijgt het maandbedrag dus, terwijl na afloop van de looptijd van een bepaalde opname het maandbedrag zal zakken.

Over hoeveel geld kan ik maximaal beschikken?

U kunt binnen de Wallet maximaal over € 3.500,00 beschikken.

Mag ik tussentijds extra stortingen doen?

Ja, daarin bent u geheel vrij. Door extra stortingen te doen zal uw maandbedrag verlagen. Deze stortingen zijn geheel boetevrij.

Als ik nu aanvraag, wanneer kan ik dan over mijn Wallet beschikken?

Wij streven ernaar om u binnen twee werkdagen te berichten over uw aanmelding. Dit besluit kan zowel negatief als positief zijn. Bij een positief besluit ontvangt u een contract en het verzoek bepaalde stukken met het contract mee te sturen. Als deze stukken in orde zijn, ontvangt u ongeveer drie dagen nadat u de stukken heeft teruggestuurd een definitief akkoord en kunt vanaf dat moment gebruikmaken van uw Wallet. Als er iets niet in orde is ontvangt u binnen twee dagen een bericht waarin gemeld wordt wat er niet in orde is.

Word ik getoetst bij het Bureau Krediet Registratie?

Ja, u wordt getoetst bij het Bureau Krediet Registratie. Indien u daar negatief geregistreerd staat dan komt u niet in aanmerking voor de Wallet. Indien u geregistreerd staat als correcte betaler, dan staat de uitslag van het BKR u niet in de weg om de Wallet af te sluiten.

Als mijn inkomen alleen uit alimentatie bestaat, kom ik dan ook in aanmerking?

Nee, als uw inkomen alleen uit alimentatie bestaat, komt u helaas niet in aanmerking voor de Wallet.

Ik heb niet de Nederlandse nationaliteit, kom ik dan toch in aanmerking?

U heeft dan een verblijfsvergunning. Uit deze vergunning moet blijken dat uw verblijf niet voor korte duur is. Als uw verblijf voor korte duur is of niet zeker is, komt u voor de Wallet niet in aanmerking.

Hoe word ik op de hoogte gehouden van het verloop van mijn Wallet?

Maandelijks ontvangt u per post een overzicht waarop alle mutaties vermeld staan.

Kan ik tussentijds de Wallet beëindigen?

Dat kan wanneer u wenst. Daaraan zijn geen kosten verbonden. Het enige dat u dan te doen staat, is het openstaande saldo betalen en ons een opzegbrief toe te zenden.

Wordt mijn Wallet gemeld bij het BKR?

Ja, wij zijn verplicht bij Bureau Krediet Registratie te melden, dat er een Wallet op uw naam is afgesloten.

Wat moet ik doen als ik ga verhuizen?

Van elke verhuizing dient u ons schriftelijk in kennis te stellen. U kunt een verhuisbericht sturen naar het volgende adres:

Fi/Con, o.v.v. Wallet, Postbus 22170, 3003 DD Rotterdam

Vermeld u a.u.b. ook uw contractnummer.

Wat moet ik doen als ik mijn rekeningnummer waarvan geïncasseerd wordt, wil wijzigen?

Bij iedere wijziging van uw rekeningnummer dient u ons schriftelijk in kennis te stellen. Stuurt u uw wijziging samen met een kopie van een bankafschrift waarop uw adres zichtbaar is a.u.b. naar:

Fi/Con o.o.v. Wallet, Postbus 22170, 3003 DD, Rotterdam onder vermelding van uw contractnummer.