mijnbetaalplan-film

Bekijk de korte instructiefilm van mijnbetaalplan

bekijk de mijnbetaalplan-film

mijnbetaalplan van Anne:
Stedentrip Londen6 maanden€ 40,-
Laarzen3 maanden€ 25,-
 Totaal€ 65,-
mijnbetaalplan van familie van Yilmaz:
Laptop12 maanden€ 45,-
Kinderkamer24 maanden€ 60,-
 Totaal€ 105,-
mijnbetaalplan van familie van Dijk:
Zomervakantie8 maanden€ 100,-
Schoolboeken12 maanden€ 35,-
 Totaal€ 135,-

F.a.q. AutoPlusPlan

Bij het rekenvoorbeeld, komt daar nog rente bij?

In het maandbedrag is de rentecomponent verrekend. U betaalt het verschil tussen de aanschafwaarde en de verwachte inruilwaarde + een rentevergoeding.

Is de rente binnen het AutoPlusPlan vast?

Nee, de rente is bewust variabel. Dit om de reden dat een vaste rente altijd duurder is gebleken voor u als klant. Wel is het zo dat eventuele wijzigingen (positief of negatief) het maandbedrag niet beïnvloeden.

Kan er een verzekering ondergebracht worden in het AutoPlusPlan?

Ja, geen enkel probleem. De verzekering voor het eerste jaar kan gelijk bij de aanvraag geïntegreerd worden in het AutoPlusPlan. De prolongaties in de volgende jaren kunnen, als dat gewenst is ook vanuit het AutoPlusPlan betaald worden.

Kan ik in één keer het bedrag inlossen?

Ja, zonder problemen. Het AutoPlusPlan werkt zonder boeteclausule wat inhoudt dat u op elk moment elke mogelijke extra inlossing kan doen.

Moet ik een slottermijn betalen?

Nee, het AutoPlusPlan kent geen slottermijn. Door de geboden flexibiliteit van het AutoPlusPlan kunt u na afloop van de looptijd beslissen door te blijven rijden in uw huidige auto en betaalt u gewoon hetzelfde maandtermijn door.

Kan ik contant geld krijgen voor mijn inruiler?

Uiteraard kan de dealer u contant geld geven voor uw inruil auto. Een aanbetaling bij het AutoPlusPlan is per slot van rekening niet nodig. Bereken met onze handige berekeningsmodule wat dit betekent voor uw maandtermijn of vraag er naar bij uw dealer.

Geldt het AutoPlusPlan ook voor 2e hands auto's?

Het AutoPlusPlan is zowel voor nieuwe als gebruikte autos toepasbaar. Let er echter op dat bij een gebruikte auto de afschrijving lager is. Het is daarom in uw belang dat de restwaarde door de dealer conform de marktprijzen wordt aangepast. Het maandtermijn zal door deze wijziging namelijk aanzienlijk verlaagd worden.

Wat doe ik met extra kosten?

Accessoires, afleveringskosten etc. zijn makkelijk onder te brengen in het AutoPlusPlan. Let er echter wel op dat de accessoires volledig worden afgeschreven binnen de looptijd van het concept. Ze verhogen het maandtermijn dus aanzienlijk. Behouden deze accessoires hun waarde tijdens de looptijd van het concept, dan kan de dealer alleen de restwaarde aanpassen om een reëlere afschrijving te verkrijgen.

Wat gebeurt er in geval van diefstal van de auto?

U dient te allen tijde zorg te dragen voor een deugdelijke verzekering. Als uw auto WA- Casco (Allrisk) is verzekerd, zal u afhankelijk van de leeftijd van de auto de nieuwwaarde of dagwaarde uitgekeerd krijgen. U kunt dit geld gebruiken voor de inlossing van uw AutoPlusPlan of voor de aanschaf van een nieuwe auto, waarbij uw AutoPlusPlan gewoon door blijft lopen.

Word ik getoetst bij het Bureau Krediet Registratie?

Ja, u wordt getoetst bij het Bureau Krediet Registratie. Indien u daar negatief geregistreerd staat dan komt u niet in aanmerking voor het AutoPlusPlan. Indien u geregistreerd staat als correcte betaler, dan staat de uitslag van het BKR u niet in de weg om het AutoPlusPlan af te sluiten.

Als mijn inkomen alleen uit alimentatie bestaat, kom ik dan ook in aanmerking?

Nee, als uw inkomen alleen uit alimentatie bestaat, komt u helaas niet in aanmerking voor het AutoPlusPlan.

Ik heb niet de Nederlandse nationaliteit, kom ik dan toch in aanmerking?

U heeft dan een verblijfsvergunning. Uit deze vergunning moet blijken dat uw verblijf niet voor korte duur is. Als uw verblijf voor korte duur is of niet zeker is, komt u voor het AutoPlusPlan niet in aanmerking.

Kan ik tussentijds het AutoPlusPlan beëindigen?

Dat kan wanneer u wenst. Daaraan zijn geen kosten verbonden. Het enige dat u dan te doen staat, is het openstaande saldo betalen en ons een opzegbrief toe te zenden.

Wordt mijn AutoPlusPlan gemeld bij het BKR?

Ja, wij zijn verplicht bij Bureau Krediet Registratie te melden, dat er een AutoPlusPlan op uw naam is afgesloten.

Wat moet ik doen als ik ga verhuizen?

Van elke verhuizing dient u ons schriftelijk in kennis te stellen. U kunt een verhuisbericht sturen naar het volgende adres:

AutoPlusPlan, Postbus 22170, 3003 DD Rotterdam

Vermeld u a.u.b. ook uw contractnummer.

Wat moet ik doen als ik mijn rekeningnummer waarvan geïncasseerd wordt, wil wijzigen?

Bij iedere wijziging van uw rekeningnummer dient u ons schriftelijk in kennis te stellen. Stuurt u uw wijziging samen met een kopie van een bankafschrift waarop uw adres zichtbaar is a.u.b. naar:

AutoPlusPlan, Postbus 22170, 3003 DD Rotterdam

Vermeld u a.u.b. ook uw contractnummer.